EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ


İlköğretim Bölümü

 

Günümüzde öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamında sürekli değişen rolünün önemi gittikçe artmaktadır. Geleneksel anlamda öğretmen, bilginin tek kaynağı ve aktarıcısı iken, günümüzde öğrencilere öğrenmenin yollarını öğreten bir konuma gelmiştir. Öğretmenlerden beklenen bu yeni roller ve yeterliliklerin geliştirilmesi için öğretmen eğitimi programlarında yeni gelişmeler gerekliliği ortaya çıkmıştır. İlköğretim, öğrenme-öğretme sürecinin ilk aşamasıdır ve bu süreçte yer alan öğretmenlerin özellikleri ileride ki öğrenme-öğretme sürecini etkilemektedir. 

 

Bir eğitim politikası olarak eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması süreci içerisinde ODTÜ Eğitim Fakültesinde de 1998 yılında ilköğretim bölümü kurulmuştur. Bölümümüzde okulöncesi ve ilköğretimin II. Kademesine yönelik fen bilgisi ve matematik öğretmenleri yetiştirmek amacı ile üç ayrı lisans programı uygulanmaktadır. 

 

a. Okulöncesi Öğretmenliği

b. Fen Bilgisi Öğretmenliği

c. İlköğretim Matematik Öğretmenliği

 

ODTÜ İlköğretim Bölümü'nün başlıca amacı; mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde bulunan ve mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrencileri için doğru bir model oluşturan, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

 

ODTÜ İlköğretim Bölümü'nün öğrenci kapasitesi ve öğretim üyesi sayısı açısından, önümüzdeki 4 yıl içerisinde ODTÜ Eğitim Fakültesi'nin en büyük bölümü olması beklenmektedir.

 

Bölüm öğrencileri kendi birim alanlarında ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nin ilgili bölümlerinden aldıkları temel derslerle alan bilgilerini; Eğitim Fakültesi'nin Eğitim Bilimleri Bölümü'nde aldıkları derslerle genel eğitim bilgilerini, bölümden aldıkları özel alan eğitimi dersleriyle matematik ve fen eğitimi bilgi ve becerilerini kazanarak, İlköğretim Bölümü diplomasını alırlar. Sözü edilen programın tamamlanması normal koşullarda dört yıl sürer. Öğretim etkinliklerimizde Fen Edebiyat Fakültesi'nin ilgili bölümlerindeki laboratuarlardan yararlanılmaktadır. Bu laboratuarlara ek olarak bölümümüzde öğrencilerimizin öğretim alanlarıyla ilgili deneyler yaptıkları Fen Bilgisi (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve bilgisayar laboratuarları mevcuttur. ODTÜ'nün İlköğretim Bölümü, çağın anlayışını özümsemiş, yurttaş olmanın sorumluluğunu ve bilincini kavramış, bilime ve sanata saygılı, araştırma ve geliştirme etkinliklerinde rol alabilecek okulöncesi, fen bilgisi ve matematik öğretmeni yetiştirmek için çaba harcamaktadır.